Begroting 2020-2023

10. Verkeer en Vervoer

Wat zijn de ontwikkelingen?

In 2019 hebben wij het uitvoeringsplan Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) geëvalueerd.

Met betrekking tot de fysieke projecten uit het uitvoeringsplan GVVP realiseren wij de volgende projecten:

*  
Amersfoortseweg (thema verkeersveiligheid en fietsveiligheid)
*  Traaij (aanpassingen in tunnel voor fietsveiligheid vanwege Vuelta, thema fiets)
*  Oversteekplaatsen Arnhemse Bovenweg (thema verkeersveiligheid)
*  Verbeteren de mogelijkheden voor de toegankelijkheid van voetpaden (thema voetganger)
*  Stimuleren elektrisch rijden door het plaatsen van laadpalen (thema leefbaarheid)

Daarnaast blijft beleidsmatig onder andere het behoud van de intercitystatus van het station Driebergen-Zeist onze aandacht vragen. Binnen de U10 en MIRT-trajecten brengen wij dit belang naar voren.

In het uitvoeringsplan GVVP is ook een project opgenomen waarin onderzoek is gepleegd naar de verkeersstromen binnen de gemeente. De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels beschikbaar. We vertalen de resultaten van dit onderzoek naar maatregelen. Primaire doel daarbij is dat het verkeer (zoveel mogelijk) gebruikt maakt van het primaire- en secundaire wegennet. Op die manier heeft de verkeersveiligheid en leefbaarheid van onze verblijfsgebieden een kans op verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

In 2020 werkt de aannemer van het station Driebergen-Zeist verder aan de realisatie van het nieuwe Stationsgebied. De laatste grote bouwstappen gaan onder meer over de ingebruikname van het noordelijk spoordek, inclusief perron, de ondergrondse fietsenstalling en het stationsgebouw. Daarnaast wordt het openbaar gebied definitief ingericht. Wij participeren hier actief in. Het gebied krijgt een uitstraling die uitstekend past bij onze groene en duurzame identiteit. Volgens planning wordt het project in 2020 opgeleverd.

De rotonde Donderberg in Leersum blijft ook onze aandacht vragen. We blijven daarom met de provincie in gesprek om een meer fietsveilige inrichting van deze rotonde te realiseren.
De planvorming rondom het ongelijkvloers maken van de spoorkruising in Maarsbergen staat nu in het licht van de planologische inpassing. De basis van de oplossingsrichting is vastgesteld. De bestemmingsplanprocedure is in handen van de provincie. Op basis van de huidige planning is het de bedoeling om dit project in 2025 af te ronden.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 1.280

1,1 %

Baten

€ 18

0,0 %

ga terug