Begroting 2020-2023

Reserves en Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Stand begin

Stand begin

Stand begin

Stand begin

2020

2021

2022

2023

Reserves

13.660

14.688

16.885

16.781

Voorzieningen

9.920

9.172

8.543

8.284

Totaal reserves en voorzieningen

23.580

23.860

25.428

25.065

ga terug