Begroting 2020-2023

Informatievoorziening

Inleiding

De ontwikkelingen op het gebied van ICT gingen en gaan razendsnel. Zij krijgen een steeds zwaarder profiel als gevolg van hogere eisen van inwoners en bedrijven, intensievere dienstverlening aan de deelnemende organisaties en zwaardere functionele applicaties. Ook de toenemende digitalisering, zwaardere eisen aan beveiliging en privacy, Digitale Agenda 2020 en meer werken onder architectuur, spelen een sterke rol.
De wijze waarop mensen en organisaties met elkaar omgaan, verandert hierdoor ingrijpend. Zowel communicatie als transacties verlopen steeds vaker digitaal. We gebruiken informatie steeds meer als ‘grondstof’ om als transparante overheid middenin de participatie- en informatiesamenleving te kunnen staan. ICT is een strategisch bedrijfsmiddel geworden om onze maatschappelijke doelen te realiseren. Informatieverwerking, informatievoorziening, informatiebeheer en informatiebeveiliging is voor onze gemeente 'corebusiness' geworden.
Om met deze ontwikkelingen gelijke tred te kunnen houden, verwachten wij dat, alhoewel niet alle maatregelen en benodigde investeringen in te schatten zijn, er blijvend geïnvesteerd moet worden.

ga terug