Begroting 2020-2023

Investeringen

In de  onderstaande tabel zijn de investeringsbedragen opgenomen. De investeringen zijn onderverdeeld naar het Meerjaren Investeringsplan (Openbare ruimte) en Staat van vaste activa (overige investeringen). In de exploitatie leiden deze investeringen (meestal) tot afschrijving en rente. Daarnaast moeten de uitgaven worden gefinancierd. Binnen het Uitvoeringsprogramma wordt inzicht geboden, zodat het investeringsniveau kan worden teruggebracht door de raad.

(Bedragen x € 1.000)

Investeringsvolume

Begroting 2020-2023

2020

2021

2022

2023

MIP: investeringen met een economisch nut

5.416

5.937

2.919

4.037

MIP: investeringen met een maatschappelijk nut

1.853

2.892

1.226

1.357

Subtotaal MIP

7.269

8.829

4.145

5.394

Staat Vaste Activa: investeringen met een economisch nut

2.799

1.009

820

585

Staat Vaste Activa: investeringen met een maatschappelijk nut

1.750

379

814

2.682

Subtotaal Staat Vaste Activa

4.549

1.388

1.634

3.267

Totaal

11.818

10.217

5.779

8.661

ga terug