Begroting 2020-2023

Meerjaren Investeringsplan (MIP)

Investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

(Bedragen x € 1.000)

Programma

2020

2021

2022

2023

Totaal programma 3

12

72

Totaal programma 4

54

Totaal programma 5

12

Totaal programma 7

759

497

61

452

Totaal programma 9

587

674

-175

500

Totaal programma 11

3.794

4.574

2.925

2.654

Totaal overhead

210

180

36

431

Totaal investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut

5.416

5.937

2.919

4.037

ga terug