Begroting 2020-2023

Baten en lasten

In het programmaplan zijn per programma onder de kop “Wat gaat het kosten?" de totalen per programma weergegeven. Onder BBV-overzichten zijn de algemene dekkingsmiddelen, de overhead, de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien gepresenteerd. Onderstaand staat een totaaloverzicht waarin alle baten en lasten inclusief de stortingen en onttrekkingen aan de reserves zijn opgenomen.

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x ( € 1.000)

Nr

Omschrijving

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01

Bestuurlijke zaken

2.364

75

2.289

2.460

75

2.385

2.537

75

2.462

2.498

75

2.423

02

Veiligheid en handhaving

4.192

51

4.141

4.207

51

4.156

4.278

51

4.227

4.278

51

4.227

03

Dienstverlening

4.355

2.355

2.000

4.252

2.355

1.896

4.251

2.355

1.896

4.264

2.355

1.909

04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

2.979

44

2.935

2.993

44

2.949

2.619

32

2.587

2.562

32

2.531

05

Transformatie in het sociale domein

43.727

8.837

34.891

43.480

8.671

34.809

43.059

8.841

34.218

43.045

8.945

34.100

06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

2.664

61

2.604

2.533

61

2.472

2.533

61

2.472

2.533

61

2.472

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

5.050

697

4.354

5.072

697

4.376

5.117

697

4.420

5.032

697

4.336

08

Economie, Receatie en Toerisme

725

208

517

827

208

619

814

208

606

801

208

593

09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

4.933

817

4.116

4.902

817

4.084

4.917

817

4.099

4.815

817

3.997

10

Verkeer en vervoer

1.280

18

1.262

1.255

18

1.237

1.092

18

1.074

1.076

18

1.058

11

Openbare Ruimte en Milieu

20.592

15.836

4.756

20.512

16.011

4.501

20.266

15.725

4.541

20.390

15.759

4.632

12

Middelen en ondersteuning

3.603

4.024

-421

2.758

3.605

-847

2.714

847

1.867

2.788

842

1.947

Alg. dekkingsmiddelen

708

80.305

-79.597

385

80.268

-79.883

281

78.961

-78.679

190

79.463

-79.273

Overhead

14.681

354

14.326

14.658

354

14.304

14.365

354

14.011

14.453

354

14.099

Onvoorzien

124

124

124

124

124

124

124

124

Reserves

2.570

1.542

1.028

2.386

189

2.196

76

90

-14

76

84

-8

Totaal

114.547

115.223

-677

112.804

113.424

-620

109.042

109.131

-89

108.926

109.758

-833

ga terug