Begroting 2020-2023

Grondbeleid

Inleiding

Het doel van deze paragraaf is inzicht geven in het gevoerde gemeentelijke grondbeleid, de realisatie van de in de Programmabegroting gestelde doelen ten aanzien van dit grondbeleid, een actuele prognose van de grondexploitaties en een overzicht van de resultaten.

ga terug