Begroting 2020-2023

Subsidies

Progr

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

2

Subsidies buurtpreventie

11

11

11

11

11

2

Subsidies HALT

19

19

19

19

19

3

Dorpsbudgeten

164

113

53

53

53

4

Subsidies oudheidkamer

30

31

31

31

31

4

Subsidie Open Monumentendag

5

5

5

5

5

5

Subsidies WMO

310

318

318

318

318

5

Subsidies inclusief beleid

36

37

37

37

37

5

Subsidies nota Mantelzorg

252

259

259

259

259

5

Subsidies slachtofferhulp

11

11

11

11

11

5

Subsidies algemeen maatschappelijk werk

45

47

47

47

47

6

Subsidies lokale omroep

29

30

30

30

30

6

Subsidies vreemdelingenwerk

65

67

67

67

67

6

Subsidies Vrijwilligerswerk

31

32

32

32

32

6

Subsidies nota ouderen

14

15

15

15

15

6

Subsidie ouderenbeleid

78

29

29

29

29

6

Subsidies openbare gezondheidszorg

15

16

16

16

16

7

Subsidies peuterspeelzalen

24

25

25

25

25

7

Subsidies jeugd- en jongerenwerk

37

37

37

37

37

7

Subsidies OAB

517

512

492

492

492

8

Subsidies recreatie

8

2

2

2

2

9

Subsidie Combinatiefunctie

233

233

233

233

233

9

Subsidie bosbad Leersum

144

148

148

148

148

9

Subsidie Hoenderdaal

183

188

188

188

188

9

Subsidie Cultuurnota

172

176

176

176

176

9

Subsidie huisvesting Muziekschool

45

46

46

46

46

9

Subsidie huisvesting Tabaksteeltmuseum

3

3

3

3

3

9

Subsidies bibliotheek

919

945

908

908

837

Totaal

3.402

3.355

3.238

3.238

3.168

ga terug